Soorten koorts

Er zijn vier soorten koorts te onderscheiden:

Intermitterend type
Bij een intermitterende koorts daalt de koorts naarmate de dag vordert tot een standaard waarde wordt bereikt. Er is sprake van hectische koorts wanneer de verschillen tussen de piektemperatuur en de normale temperatuur groot zijn. Dit komt voornamelijk voor bij bacteriële infecties, miliaire tuberculose en lymfomen die kwaadaardig van aard zijn.

Remitterend type
Bij een remitterende koorts daalt de koorts naarmate de dag vordert maar er wordt geen standaard waarde bereikt. Er is geen diagnostisch karakter te vinden bij dit type koorts. Het gaat vaak samen met hoestaanvallen.

Relapsing fever
Bij een relapsing fever is er een terugkerende koorts. Er zijn periodes van koorts tussen 3 tot 10 dagen dat opgegevolgd worden met een periode van 3 tot 10 dagen zonder koers. Dit soort koorts komt voor bij de ziekte van Hodgkin.

Aanvalsgewijs optredende koorts
Bij dit soort koorts worden er perioden van koorts opgevolgd door één of enkele dagen zonder koorts. Dit soort koorts komt voor bij malaria en urineweginfecties.