Temperatuur meten

Met een koortsthermometer kan op verschillende plekken op het menselijk lichaam de temperatuur worden gemeten. er kan gebruik gemaakt worden van een digitale of een kwikthermometer. De temperatuur meten kan op de niet-invasieve manier of op de invasieve wijze. Hieronder wordt het uitgelegd:

  • Niet-invasieve methodes: Bij deze methodes is er geen rechtstreekse toegangsweg binnen het lichaam.
  • Invasieve methodes: Bij deze meting is er een rechtstreekse verbinding in het lichaam met behulp van bijvoorbeeld een katheter of een sonde.

Voorbeelden van niet-invasieve methodes:
Rectaal: bij deze methode wordt de thermometer anaal ingebracht. Deze methode wordt gezien als het meest betrouwbaar.

Axillair: de thermometer wordt onder de oksel gehouden. Het is een onbetrouwbare methode want het geeft een onderschatting van de temperatuur met minstens 0,5 tot 1,0°C.

Inguinaal: de temperatuur wordt gemeten via de lies. Deze methode wordt doorgaans toegepast bij zeer magere personen.

Dermaal: de temperatuur wordt met behulp van een huidprobe via de huid gemeten. Dit wordt soms toegepast bij pasgeborenen is een couveuse.

Oraal: de temperatuur wordt gemeten onder de tong. Oraal geeft een onderschatting van de temperatuur met minimaal 0,3 tot 0,5°C.

Oor: de meting via het oor wordt als minder betrouwbaar gezien.

Voorhoofd: de meting via een “thermometer” wordt onbetrouwbaar geacht.